STBS  Szczecin  Rejestr Zmian Redakcja Statystyki Pomoc
 
 

  Menu:

   O Biuletynie
   Status prawny spółki
   Przedmiot działalności spółki
   Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje
   Struktura własnościowa
   Majątek którym dysponuje spółka
   Regulacje prawne
   Zamówienia publiczne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach
   Informacje techniczne
   Ochrona danych osobowych - RODO
   Deklaracja dostępności

  Statystyka dostępu:

Majątek którym dysponuje spółka
Tytuł:Dane finansowe za rok 2022

  1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 303 597 854,45 zł.
  2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazuje zysk netto w wysokości 11 781 469,76 zł,

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
 
Wydruk bieżącej strony powrót do poprzedniej strony  powrót na górę strony

© Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: biuro@stbs.pl