STBS  Szczecin  Rejestr Zmian Redakcja Statystyki Pomoc
 
 

  Menu:

   O Biuletynie
   Status prawny spółki
   Przedmiot działalności spółki
   Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje
   Struktura własnościowa
   Majątek którym dysponuje spółka
   Regulacje prawne
   Zamówienia publiczne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach
   Informacje techniczne

  Statystyka dostępu:

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267.022.525,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) i dzieli się na 71.225 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) udziałów po 3.749 (trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) złotych każdy. Wszystkie udziały objęte są przez Gminę Miasto Szczecin.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
 
Wydruk bieżącej strony powrót do poprzedniej strony  powrót na górę strony

© Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: biuro@stbs.pl