STBS  Szczecin  Rejestr Zmian Redakcja Statystyki Pomoc
 
 

  Menu:

   O Biuletynie
   Status prawny spółki
   Przedmiot działalności spółki
   Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje
   Struktura własnościowa
   Majątek którym dysponuje spółka
   Regulacje prawne
   Zamówienia publiczne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach
   Informacje techniczne

  Statystyka dostępu:

Regulacje prawne

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. swoją działalność opiera na wielu przepisach prawa zewnętrznego (ustawy, rozporządzenia, uchwały Rady Miasta Szczecin, zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin), oraz na przepisach prawa wewnętrznego (uchwały Zgromadzenia Wspólników, uchwały Rady Nadzorczej, zarządzenia Prezesa Zarządu).

Informacje związane z działalnością spółki można uzyskać na stronach internetowych Szczecińskiego TBSLista załączników:
Uchwała nr 67/2002 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób własny STBS [368468 bajtów]
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego [128327 bajtów]
Uchwała nr 2/2009 w sprawie zasad gospodarowania garażami stanowiącymi własność STBS [526201 bajtów]
Uchwała NZW 2014-35 t.uj. zasady sprzedaży lokali STBS [433085 bajtów]
Uchwała NZW 2014-7 t.uj. zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi [607613 bajtów]
Uchwała Nr 50-2004 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. [609211 bajtów]
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
 
Wydruk bieżącej strony powrót do poprzedniej strony  powrót na górę strony

© Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: biuro@stbs.pl