Rejestr zmian

Ostatnie zmiany w rozdziałach:
Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ochrona danych osobowych - RODO  2019/05/28 09:58:34  STBSAdmin  Zaktualizowano wpis 
Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach  2019/05/28 09:57:02  STBSAdmin  Zaktualizowano wpis 
Majątek którym dysponuje spółka  2019/05/28 09:54:45  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Rada Nadzorcza  2019/05/28 09:53:05  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
O Biuletynie  2019/05/28 09:52:19  STBSAdmin  modyfikacja danych 
Rejestr umów  2019/05/13 12:44:41  Joanna Koralewska  nowy wpis 
Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje  2019/04/01 13:50:07  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Wnioski o informację publiczną  2019/03/28 15:03:01  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Struktura własnościowa  2018/12/13 09:18:48  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Status prawny spółki  2018/12/13 09:13:17  STBSAdmin  modyfikacja danych 
Zarząd  2018/05/09 13:15:43  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  2017/10/20 13:13:38  STBSAdmin  Dodano wpis 
Zasady dostępu do informacji publicznej  2017/10/20 13:11:58  STBSAdmin  Dodano wpis 
Zgromadzenie Wspólników  2017/10/20 13:04:00  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Przedmiot działalności spółki  2017/10/19 08:56:10  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Redakcja  2016/10/20 09:41:26  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Sposoby załatwiania spraw  2016/04/04 07:49:46  STBSAdmin  Dodano wpis 
Przyjmowanie spraw  2016/04/04 07:48:24  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Zamówienia publiczne  2015/02/04 15:12:20  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  2012/06/04 13:05:29  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Regulacje prawne  2009/05/20 07:43:24  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Informacje techniczne  2004/04/28 09:23:17  STBSAdmin  wprowadzenie danych