O Biuletynie

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn Informacji Publicznej realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (t.j.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68). Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Krajowy Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.gov.pl