STBS  Szczecin  Rejestr Zmian Redakcja Statystyki Pomoc
 
 

  Menu:

   O Biuletynie
   Status prawny spółki
   Przedmiot działalności spółki
   Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje
   Struktura własnościowa
   Majątek którym dysponuje spółka
   Regulacje prawne
   Zamówienia publiczne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach
     Wnioski o informację publiczną
     Rejestr umów
   Informacje techniczne
   Ochrona danych osobowych - RODO
   Deklaracja dostępności

  Statystyka dostępu:

Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. prowadzi rejestr zawartych umów związanych z udzielanymi zamówieniami oraz rejestr dotyczący wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz udzielonych odpowiedzi.
Udostępnianie danych zawartych w tych rejestrach następuje na zasadach ogólnych zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
 
Wydruk bieżącej strony powrót do poprzedniej strony  powrót na górę strony

© Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: biuro@stbs.pl