Status prawny spółki

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego utworzoną przez Gminę Miasto Szczecin w 1996 roku, w której gmina posiada 100% udziałów.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – aktualna treść tekstu ujednoliconego