Informacje techniczne

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej STBS

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi pogrubioną czcionką. W celu ułatwienia odnalezienia informacji w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski umieszczone po lewej stronie ekranu opisane na szarym tle). Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, nazwa podkategorii zostaje podkreślona.
Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.
Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są w innym odcieniu szarości. Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu. 
Na końcu każdej strony biuletynu, w jej lewym dolnym rogu znajdują się informacje dotyczące wytworzenia danych, informacje na temat poprzednich wersji danych oraz funkcja pozwalajkąca na wydrukowanie danej strony.
Niektóre dokumenty zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader. Jest to darmowy program dostępny w Internecie pod adresem:
 
 
Oprócz menu przedmiotowego na każdej stronie znajduje się menu podmiotowe
  • Zakładka: STBS - odwołanie do serwisu World Wide Web spółki,
  • Zakładka: Szczecin - odwołanie do Szczecińskiego Serwisu Samorządowego,
  • Zakładka: Rejestr zmian, która zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w Biuletynie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany lub zmodyfikowany),
  • Zakładka: Statystyki, która zawiera bieżące dane na temat oglądalności Biuletynu.
  • Zakładka: Pomoc, która zawiera niniejszy tekst.