Rejestr zmian

Ostatnie zmiany w rozdziałach:
Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Wnioski o informację publiczną  2024/04/15 11:32:20  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Rejestr umów  2024/04/15 11:20:01  Bożena Kopaczyk  nowa umowa 
Deklaracja dostępności  2024/04/03 08:11:09  STBSAdmin  Zaktualizowano wpis 
Majątek którym dysponuje spółka  2024/03/27 09:05:45  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Struktura własnościowa  2024/03/27 09:05:08  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Status prawny spółki  2024/02/05 14:39:30  STBSAdmin  modyfikacja danych 
Rada Nadzorcza  2023/08/10 08:50:15  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje  2022/08/29 13:16:51  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Zarząd  2021/07/08 08:10:22  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach  2021/01/15 13:25:08  STBSAdmin  Zaktualizowano wpis 
Przedmiot działalności spółki  2020/05/18 10:37:17  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Ochrona danych osobowych - RODO  2019/05/28 09:58:34  STBSAdmin  Zaktualizowano wpis 
O Biuletynie  2019/05/28 09:52:19  STBSAdmin  modyfikacja danych 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  2017/10/20 13:13:38  STBSAdmin  Dodano wpis 
Zasady dostępu do informacji publicznej  2017/10/20 13:11:58  STBSAdmin  Dodano wpis 
Zgromadzenie Wspólników  2017/10/20 13:04:00  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Redakcja  2016/10/20 09:41:26  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Sposoby załatwiania spraw  2016/04/04 07:49:46  STBSAdmin  Dodano wpis 
Przyjmowanie spraw  2016/04/04 07:48:24  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Zamówienia publiczne  2015/02/04 15:12:20  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  2012/06/04 13:05:29  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Regulacje prawne  2009/05/20 07:43:24  STBSAdmin  wprowadzenie danych 
Informacje techniczne  2004/04/28 09:23:17  STBSAdmin  wprowadzenie danych