Przyjmowanie spraw

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek 10.00 – 16.00

Szczegółowe informacje związane z załatwianiem poszczególnych spraw można uzyskać na stronach internetowych Szczecińskiego TBS