Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

70-302 Szczecin
ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
tel./fax: 0 (prefix) 91/430 91 45;
0 (prefix) 91/430 91 00

e-mail: biuro@stbs.pl

NIP 852-18-50-722
REGON 811015666
KRS 0000157810

Dokumentacja rejestrowa przechowywana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego