STBS  Szczecin  Rejestr Zmian Redakcja Statystyki Pomoc
 
 

  Menu:

   O Biuletynie
   Status prawny spółki
   Przedmiot działalności spółki
   Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje
   Struktura własnościowa
   Majątek którym dysponuje spółka
   Regulacje prawne
   Zamówienia publiczne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach
     Wnioski o informację publiczną
     Rejestr umów
   Informacje techniczne
   Ochrona danych osobowych - RODO
   Deklaracja dostępności

  Statystyka dostępu:

Wnioski o informację publiczną

 

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

REJESTR WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

LP.

DATA I SPOSÓB WPŁYWU

ZGŁOSZENIA / WNIOSKU

PRZEDMIOT / TREŚĆ

ZGŁOSZENIA / WNIOSKU

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

PRZEDMIOT / TREŚĆ UDZIELONEJ INFORMACJI

DATA I SPOSÓB UDZIELENIA INFORMACJI

UWAGI

01

02

03

04

05

06

07

46

06.09.2023

email

Wniosek

….3) na jakiej  podstawie Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych rozpatruje wnioski o mieszkania z zasobów spółki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego która jest odrębną od Gminy jednostką ? Czy ZBILK reprezentuje Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ? …
udzielono odpowiedzi

Odpowiedź:

……………….

ul. ……………… email: …………………….

Szanowny Panie,

nawiązując do treści Wniosku o udostępnienie informacji publicznej skierowanego do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych j.b. w Szczecinie (email z dnia 6 września 2023 r.), który ta jednostka przekazała Szczecińskiemu TBS Sp. z o.o. w celu udzielenia informacji na zapytanie związane z działalnością Spółki w zakresie wskazanym w pytaniu nr 3, w ramach udzielanej odpowiedzi, Szczecińskie TBS Sp. z o.o. w załączeniu przesyła treść Uchwały Nr 7/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. z dnia 19 marca 2014 r. Jest to akt prawa korporacyjnego Szczecińskiego TBS na podstawie którego Gmina Miasto Szczecin dysponuje lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Spółki. Szczecińskie TBS jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałów jest własnością Gminy Miasto Szczecin. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych nie reprezentuje Szczecińskiego TBS, a realizuje uprawnienia właścicielskie Gminy Miasto Szczecin, które wynikają z treści załączonej do niniejszej odpowiedzi Uchwały.

Mając na uwadze dyspozycje co do formy i adresu przesyłanych informacji, niniejsza odpowiedź przesyłana jest drogą elektroniczna na wskazany we wniosku adres email: ……………………..@gmail.com

 

z up.

Adam Jażdżewski

Kierownik ds. prawnych

Załącznik: plik pdf -T.UJEDNOL. ZASADY GOSPODAROWANIA LM STBS

21.09.2023

na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
45

04.08.2023
email

Wniosek – plik pdf  udzielono odpowiedzi 

Odpowiedź:

……………….

ul. ………………

email: …………………….

 

Szanowny Panie,

odpowiadając na Wniosek z dnia 4 sierpnia 2023 r. skierowany do Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. dotyczący udostępnienia informacji publicznej obejmującej odpowiedź na złożone zapytanie: … czy zostały wydane zgody Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie lub firmie TEXLAND na lokalizację pojemników przeznaczonych do zbiórki odzieży używanej na terenie gminy Szczecin. Jeśli zgody zostały wydane, to proszę także o podanie liczby tych pojemników oraz ich dokładną lokalizację.”, w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Spółka nie wydawała wymienionym wyżej podmiotom zgód na lokalizację wymienionych pojemników zarówno w imieniu własnym na terenach Spółki, jak i w imieniu Gminy Miasto Szczecin na terenach komunalnych powierzonych Spółce w zarządzanie.

Mając na uwadze okoliczność wskazania we wniosku danych do kontaktu oraz sposobu przekazania informacji, niniejsza odpowiedź przesyłana jest drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email: …………………………..

 

z up.

Mariusz Lewandowski

Dyrektor ds. zarządzania i eksploatacji

Prokurent

 

17.08.2023

na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
44

30.06.2023
pismo

Wniosek – udzielenie informacji dotyczących zawartych umów najmu/dzierżawy na terenie położonym przy ul. Bulwar Gdański 7 udzielono odpowiedzi

Odpowiedź – plik pdf

12.07.2023
na wskazany przez wnioskodawcę adres

 
43

28.03.2023
email

 Wniosek – treść plik pdf udzielono odpowiedzi Odpowiedź cz. 1z2 – plik pdf
Odpowiedź cz. 2z2 – plik pdf
17.04.2023
09.05.2023
na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
 
42

01.03.2023
pismo - email

Wniosek – treść plik pdf udzielono odpowiedzi 

P.W. …………… – ………………… Sp.  z o.o.

ul……..   00-000 ………………………………..

Pani …………………………………...          ................@...........com.pl

 

Nawiązując do treści złożonego w dniu 1 marca 2023 r. przez ….…………….. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazanym tym wnioskiem, w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie TBS Sp. z o.o. w załączeniu przesyła informacje dotyczące złożonych ofert w wymienionych we wniosku zadaniach inwestycyjnych. 

Załącznikami do udzielanej odpowiedzi są pliki:

Zalaczniki do oferty 0782_tp 55_DI_2022,

zalaczniki do oferty O0645Tp5DI2022,

Zalaczniki oferty 0644_Tp 5_DI_2022,

Zalaczniki oferty 0646_Tp 5_DI_2022,

Zalaczniki oferty 0687_Tp 44_DI_2021(1),

Zalaczniki oferty 0688_Tp 44_DI_2021,

Zalaczniki oferty 0689_Tp 44_DI_2021,

Zalaczniki oferty 0780_Tp 55_DI_2022,

Zalaczniki oferty 0781_Tp 55_DI_2022,

Zalaczniki oferty 0783_Tp 55_DI_2022.

Mając na uwadze okoliczność wskazania danych do kontaktu oraz dyspozycji wnioskodawcy co do formy i adresu na jaki ma być przekazana informacja, niniejsza odpowiedź przesyłana jest drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email: ................................@.............com.pl .

20.03.2023

na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
41

28.09.2022
pismo

Wniosek – treść plik pdf udzielono odpowiedzi Odpowiedź – treść plik pdf

25.10.2022

na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
40

12.10.2022
pismo

Wniosek – treść plik pdf udzielono odpowiedzi  Odpowiedź – treść plik pdf

19.10.2022

na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
39

16.09.2022
email

Wniosek – treść plik pdf udzielono odpowiedzi Odpowiedź – treść plik pdf

12.10.2022

na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
38 19.07.2022
email
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie:
orzeczenia KIO wraz z uzasadnieniami:
1. KIO 1611/22 z dnia 2022-07-08 odwołujący: Eco Expert Sp. j. K. M. Antczak - Gorzów Wielkopolski
2. KIO 1615/22 z dnia 2022-07-08 odwołujący: MAGNUM Sp. z o.o. - Szczecin
 
 udzielono odpowiedzi

Szanowny Panie,
odpowiadając na Wniosek z dnia 19 lipca 2022 r. (email z dnia 19.07.2022 r.)skierowany do Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. dotyczący udzielenia informacji w zakresie: orzeczenia KIO wraz z uzasadnieniami KIO 1611/22 z dnia 2022.07.08 odwołujący: Eco Expert Sp. j. K. M. Antczak - Gorzów Wielkopolski oraz KIO 1615/22 z dnia 2022-07-08 odwołujący: MAGNUM Sp. z o.o. – Szczecin, w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie TBS Sp. z o.o. przesyła Wyrok (wraz z uzasadnieniem) z dnia 8 lipca 2022 r. Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt: KIO 1611/22, KIO 1615/22.
Mając na uwadze zawarte we wniosku dyspozycje co do formy przekazywanej informacji oraz adresu na jaki ma być przesłana, niniejsza odpowiedź zawierająca plik pdf pn. „KIO orzeczenie 08.07.2022” przesyłana jest drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email: ………. oraz dodatkowo na adres: ……………

Plik pdf pn KIO – orzeczenie 09.07.2022
  

01.09.2022
email na wskazany adres
 
 
37

22.08.2022
email

Dzień dobry. W załączeniu przesyłam wniosek o udostępnienie informacji publicznej, celem przygotowania oferty ubezpieczenia dla wszystkich jednostek i pracowników UM – liczba pracowników w podziale na wiek i płeć.  udzielono odpowiedzi
Szanowna Pani,
odpowiadając na Pani wniosek z dnia 29 sierpnia 2022 r. (email z dnia 29 sierpnia 2022 r. ) dotyczący przedłożenia szczegółowej informacji dotyczącej wieku zatrudnionych pracowników Spółki w ramach Wniosku z dnia 22 sierpnia 2022 r., uzupełniając informację przesłaną Pani w dniu 29 sierpnia br. informujemy, że Szczecińskie TBS Sp. z o.o. zatrudnia: 1 kobietę w wieku 27 lat, 4 kobiety w wieku 30 lat, 1 kobietę w wieku 31 lat, 2 kobiety w wieku 32 lat, 3 kobiety w wieku 33 lat, 3 kobiety w wieku 35 lat, 1 kobietę i 1 mężczyznę w wieku 36 lat, 2 kobiety w wieku 37 lat, 2 mężczyzn w wieku 38 lat, 4 kobiety i 1 mężczyznę w wieku 39 lat, 7 kobiet i 3 mężczyzn w wieku 41 lat, 7 kobiet i 1 mężczyznę w wieku 42 lat, 4 kobiety i 2 mężczyzn w wieku 43 lat, 4 kobiety i 1 mężczyznę w wieku 44 lat, 6 kobiet i 1 mężczyznę w wieku 45 lat, 8 kobiet w wieku 46 lat, 7 kobiet i 5 mężczyzn w wieku 47 lat, 6 kobiet i 1 mężczyznę w wieku 48 lat, 7 kobiet i 5 mężczyzn w wieku 49 lat, 3 kobiety i 1 mężczyznę w wieku 50 lat, 3 kobiety i 1 mężczyznę w wieku 51 lat, 6 kobiet i 1 mężczyznę w wieku 52 lat, 5 kobiet i 1 mężczyznę w wieku 53 lat, 1 kobietę w wieku 54 lat, 2 kobiety i 1 mężczyznę w wieku 55 lat, 4 kobiety i 3 mężczyzn w wieku 56 lat, 2 kobiety i 1 mężczyznę w wieku 57 lat, 3 kobiety w wieku 58 lat, 1 kobietę i 1 mężczyznę w wieku 59 lat, 1 kobietę i 1 mężczyznę w wieku 60 lat, 1 kobietę i 1 mężczyznę w wieku 61 lat, 3 kobiety w wieku 62 lat, 5 kobiet i 3 mężczyzn w wieku 63 lat, 1 kobietę i 1 mężczyznę w wieku 64 lat, 5 kobiet i 1 mężczyznę w wieku 65 lat, 1 kobietę i 2 mężczyzn w wieku 66 lat, 2 kobiety w wieku 67 lat, 1 mężczyznę w wieku 68 lat, 1 kobietę w wieku 69 lat, 1 mężczyznę w wieku 70 lat, 1 kobietę w wieku 72 lat, 1 mężczyznę w wieku 74 lat.
Mając na uwadze zawarte we wniosku pierwotnym z dnia 22 sierpnia 2022 r. dyspozycje co do formy przekazywanej informacji oraz adresu na jaki ma być przesłana, niniejsza odpowiedź przesyłana jest drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email: …………………..
 
31.08.2022
email na wskazany adres 
 
36

11.01.2022
email

Wniosek – treść plik pdf udzielono odpowiedzi  Odpowiedź – treść plik pdf 01.02.2022
na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
 
35

08.07.2021 email
pismo

Wniosek – treść plik pdf  udzielono odpowiedzi

Odpowiadając na Wniosek z dnia 8 lipca 2021 roku (email z dnia 08.07.2021 r.) dotyczący udzielenia informacji w następującym zakresie:

„a.  umowa na roboty budowlane z Prime Construction Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Henryka Rodakowskiego ½ 71-354 Szczecin w ramach przetargu „Rewitalizacja obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony Aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Ks. Bogusława X w Szczecinie” oraz

b.    komplet kosztorysów ofertowych sporządzonych przez Prime Construction Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa zgodnie z Rozdziałem X SIWZ w ramach w/w postępowania przetargowego, które stanowią część umowy”, 

w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie TBS Sp. z o.o.  przesyła umowę, o której mowa  w pkt a. wniosku  i jednocześnie informujemy o odmowie udostępnienia kosztorysów, o których mowa w pkt b. wniosku z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Załączamy skany dotyczące zawartej umowy i jednocześnie informujemy, że oryginał decyzji odmownej zostaje przesłany na wskazany przez Wnioskodawcę adres przy ul. Kapitańskiej 2 w Szczecinie.

Mając na uwadze zawarte we wniosku dyspozycje co do formy przekazywanych informacji oraz adresu na jakie mają one być przesłane, niniejsza odpowiedź przesyłana jest:

- w zakresie udzielanych informacji - drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email: …………………………. ,

- w zakresie odmowy udzielenia informacji – Decyzja Nr 1/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.  w formie papierowej na wskazany we wniosku adres Wnioskodawcy.

 

Załączniki do niniejszej wiadomości: 

1) plik pdf pn. Umowa cz.1z3,

2) plik pdf pn. Umowa cz.2z3,

3) plik pdf pn. Umowa cz.3z3.

 

Z poważaniem

Grażyna Szotkowska

Prezes Zarządu
Szczecińskiego TBS Sp. z o.o.

Plik pdf. Decyzja 1-2021

02.08.2021

na wskazany przez wnioskodawcę adres email

 

Pismo z dnia 11.08.2021

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – dotyczy decyzji nr 1/2021 z dnia 2 sierpnia 2021

Rozpatrzono.

Decyzja Nr 2/2021 z 26.08.2021 r.

Plik pdf. Decyzja 2-2021

Pismo do Wnioskodawcy

26.08.2021
 
34

04.01.2021

email

Wniosek:

Załącznik plik pdf pn: Wnioski
udzielono odpowiedzi

Odpowiedź :

Załącznik plik pdf pn: Odpowiedz

14.01.2021

email na wskazany adres 
 
33

08.10.2020

email

Wniosek:

Załącznik plik pdf pn: Wniosek skan 
Udzielono odpowiedzi

Odpowiadając na Wniosek z dnia 8 października 2020 roku (email z dnia 08.10.2020 r.) dotyczący udzielenia informacji publicznej związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa osiedla mieszkaniowego Wrzosowe Wzgórze Etap II (dawna nazwa osiedla Glinki) przy ul. Szosa Polska w Szczecinie nr postępowania Pn 46/DI/2020, w związku z zawarciem przez Zamawiającego z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym EBUD – Przemysłówka sp. z o.o. w Bydgoszczy umowy na realizacje tego zamówienia,  w zakresie udostępnienia następujących dokumentów:

„1. Kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem materiałów

2. Harmonogram rzeczowo finansowy”

w ramach udzielanej odpowiedzi, Szczecińskie TBS Sp. z o.o.  w załączeniu przesyła harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący tego zamówienia.

Mając na uwadze zawarte we wniosku dyspozycje co do formy przekazywanych informacji oraz adresu na jakie mają one być przesłane, niniejsza odpowiedź przesyłana jest drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email: ……………

Załączniki: plik pdf pn. „Wrzosowe Wzgórze II etap - harmonogram

Jednocześnie informujemy o odmowie udostępnienia kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem materiałów  związanego z wyżej wymienionym postepowaniem, z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze treść Wniosku oraz brak dyspozycji, co do przesyłanych dokumentów innych poza wymienionymi wyżej kosztorysem oraz harmonogramem, decyzja w tym zakresie zostanie ………… przesłana odrębnym pismem na wskazany przez ………. adres przy ul…………………………………

W części odmowy udzielenia informacji Decyzja 1/2020

Załącznik plik pdf pn. Decyzja 1-2020

21.10.2020

email

– w części dotyczącej udzielenia informacji

 

22.10.2020

pismo

– w części dotyczącej

wydanej decyzji

o odmowie udzielenia informacji

 
32

15.09.2020

email

Wniosek:

Załącznik plik pdf pn.: Wniosek
udzielono odpowiedzi

…………Odpowiadając na Wniosek z dnia 15 września 2020 roku (email z dnia 15.09.2020 r.) o udzielenie informacji publicznej dotyczącej postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie czystości nieruchomosci położonych w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego, ul. Kleeberga oraz ul. A.Walentynowicz”, w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie TBS Sp. z o.o.  przesyła stosowne informacje dotyczące złożonego zapytania.

Załącznikami do niniejszej informacji są dołączone pliki pdf: 01 Umowa nr 16-STBS-DZE-2018, 02 Aneks nr 1, 03 Aneks nr 2, 04 f-ra XII-2019, 05 f-ra I-2020, 06 f-ra III-2020, 07 f-ra V-2020, 08 f-ra VII-2020, 09 f-ra VIII-2020.

Mając na uwadze zawarte we wniosku dyspozycje co do formy przekazywanych informacji oraz adresu na jakie mają one być przesłane, niniejsza odpowiedź przesyłana jest drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email: ……………………..

Załączniki pliki pdf:

01 Umowa nr 16-STBS-DZE-2018,
02 Aneks nr 1,
03 Aneks nr 2,
04 f-ra XII-2019, 05 f-ra I-2020, 06 f-ra III-2020, 07 f-ra V-2020, 08 f-ra VII-2020, 09 f-ra VIII-2020.

25.09.2020 r.

email

na wskazany adres wnioskodawcy
 
31

15.10.2020

email

„Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostepnienie informacji na cele naukowe w związku z prowadzeniem badań naukowych do pracy dyplomowej, w następującym zakresie:

1. Przybliżonych ilości odprowadzanej ilości wody opadowej i roztopowej systemem kanalizacji (ścieki deszczowe) z terenu ww. osiedla „Brzozowy Zakątek” w przedziale czasowym:

a. Roku (2019 oraz 2020 – w razie możliwości dla tego roku, do dnia ostatniego pomiaru ii odprowadzenia opłaty),

b. Miesiącach: marzec-sierpień ww. lat w punkcie „a”,

c. Miesiącach: wrzesień-luty ww. lat w punkcie „a”,

d. Dziennym ?

2. Rocznej wysokości pobieranej opłaty za odprowadzanie wody deszczowej i roztopowej z terenu osiedla?” 
udzielono odpowiedzi

……….Odpowiadając na Wniosek z dnia 15 października 2020 roku (email z dnia 15.09.2020 r.) o udzielenie informacji publicznej obejmującej następujące informacje (dane):

„1. Przybliżonych ilości odprowadzanej ilości wody opadowej i roztopowej systemem kanalizacji (ścieki deszczowe) z terenu ww. osiedla „Brzozowy Zakątek” w przedziale czasowym:

a. Roku (2019 oraz 2020 – w razie możliwości dla tego roku, do dnia ostatniego pomiaru ii odprowadzenia opłaty),

b. Miesiącach: marzec-sierpień ww. lat w punkcie „a”,

c. Miesiącach: wrzesień-luty ww. lat w punkcie „a”,

d. Dziennym ?

2. Rocznej wysokości pobieranej opłaty za odprowadzanie wody deszczowej i roztopowej z terenu osiedla?”,

w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie TBS Sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że nie prowadzi żadnych pomiarów dotyczących ilości odprowadzonej wody roztopowej do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, tym samym nie dysponuje wnioskowanymi danymi.

Mając na uwadze zawarte we wniosku dyspozycje co do formy przekazywanych informacji oraz adresu na jakie mają one być przesłane, niniejsza odpowiedź przesyłana jest drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email:…………………

27.04.2020 r.

email

na wskazany adres wnioskodawcy
 
30

pismo z dnia 16.04.2020

....Jednocześnie na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. Z art. 1 ust.1, art. 2 ust.1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. b,c,d ustawy z dnia 6 września 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostepnienie informacji publicznej w postaci:

 1. Kopii umów zawartych z przez STBS Spółkę z o.o. w ramach zadania pn. wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Krasińskiego 36-45 w Szczecinie;
 2. Kopii protokołów odbioru prac oraz protokołów zaawansowania prac w ramach umowy wskazanej w punkcie1.”
udzielono odpowiedzi

Odpowiadając na wniosek  złożony w dniu 16 kwietnia 2020 r.  o udostępnienie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:

W związku ze złożonym wnioskiem o treści:

„Jednocześnie na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. Z art. 1 ust.1, art. 2 ust.1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. b,c,d ustawy z dnia 6 września 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostepnienie informacji publicznej w postaci:

1. Kopii umów zawartych z przez STBS Spółkę z o.o. w ramach zadania pn. wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Krasińskiego 36-45 w Szczecinie;

2. Kopii protokołów odbioru prac oraz protokołów zaawansowania prac w ramach umowy wskazanej w punkcie1.”

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ramach udzielanej odpowiedzi na złożony wniosek w załączeniu przesyła stosowne informacje dotyczące zawartych umów oraz sporządzonych protokołów.

Mając na uwadze okoliczność, że we wniosku złożył Pan dyspozycję tylko co do formy udostepnienia informacji, informacja zostaje przesłana w formie pisemnej na adres zawarty w umowach oraz prowadzonej przez spółkę korespondencji z Panem.

Załącznik – plik pdf „zał. do odpowiedzi umowy+protokoły”

27.04.2020 r. pisemnie na adres wnioskodawcy

 
29 email z dnia 26.02.2020

WNIOSEK

Dostęp do Informacji Publicznej

Proszę o informację publiczną.

1. Ile i jakie nieruchomości wchodzące w skład majątku Gminy Miasta Szczecin, będących w Państwa zarządzie zostały przekazane podmiotom związanym z kościołem katolickim, proszę o uwzględnienie wszelkich Instytucji tj. Stowarzyszeń, Fundacji, Instytutów, Parafii, Kurii od 2006 roku?

2. Proszę o podanie informacji o wartości gruntów zgodnie z wyceną, jak również wartości bonifikaty która została udzielona?

Z poważaniem,

………………..
udzielono odpowiedzi

Szanowny Panie,

nawiązując do treści Pana wiadomości (email z dnia 26 lutego 2020 roku) stanowiącej Wniosek o informację w ramach dostępu do informacji publicznej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), w zakresie:

„1. Ile i jakie nieruchomości wchodzące w skład majątku Gminy Miasto Szczecin, będących w Państwa zarządzie zostały przekazane podmiotom związanym z kościołem katolickim, proszę o uwzględnienie wszelkich Instytucji tj. Stowarzyszeń, Fundacji, Instytutów, Parafii, Kurii od 2006 roku ?

2. Proszę o podanie informacji o wartości gruntów zgodnie z wyceną, jak również wartości bonifikaty która została udzielona ?”, w ramach udzielania odpowiedzi na złożony Wniosek, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że żadna z nieruchomości komunalnych powierzonych w zarządzanie Szczecińskiemu TBS Sp. z o.o. przez Gminę Miasto Szczecin, nie została przekazana wymienionym we wniosku podmiotom. Mając na uwadze powyższe, odpowiedź na pytanie drugie staje się bezprzedmiotowa.

W związku z brakiem dyspozycji w złożonym Wniosku co do formy i adresu przekazania odpowiedzi oraz biorąc pod uwagę zakres podanych we Wniosku danych do kontaktu, niniejsza odpowiedź zostaje przesłana w formie pisemnej drogą elektroniczną na wskazany we Wniosku adres email: …………………….@gmail.com

4.03.2020 r.

Wiadomość tekstowa na adres email Wnioskodawcy
 
28 email z dnia 28.01.2020 Wniosek – plik pdf udzielono odpowiedzi

Odpowiedź – plik pdf

13.02.2020 r.

Wiadomość tekstowa na adres email Wnioskodawcy
 
27 email z dnia 29.10.2019 na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 2002, poz. 1463) §5.2 zwracam się z prośbą o przesłanie drogą elektroniczną:
Kserokopii-skanu kompletnej oferty złożonej przez: Firma Usługowo-Handlowa ………………………….
udzielono odpowiedzi Szanowny Panie,
nawiązując do treści złożonego Wniosku z dnia 29 października 2019 r. (email z dnia 29.10.2019 r. ) dotyczącego udzielenia w ramach przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji obejmującej kserokopię-skan kompletnej oferty złożonej przez firmę Usługowo-Handlową ………………… w ramach prowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego „Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku zlokalizowanym przy Al. Piastów 64 oficyna w Szczecinie”, w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia: Zakres żądanych informacji dotyczy sfery zarządzania (administrowania) wspólnotami mieszkaniowymi i nie stanowi informacji publicznej. Przeprowadzany przetarg dotyczył zamówienia obejmującego części wspólne nieruchomości (klatka schodowa), które nie było zamówieniem publicznym a podmiot zlecający (wspólnota mieszkaniowa nieruchomości al. Piastów 64 oficyna) nie była podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie to było prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Majątku wspólnoty mieszkaniowej nie można utożsamiać z majątkiem jej członków. Z uwagi na tę odrębność majątku należy uznać, że wspólnota mieszkaniowa (bez względu na jej skład osobowy) gospodarując nieruchomością wspólną – nie dysponuje majątkiem publicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) ani też nie reprezentuje osób, które dysponują takim majątkiem. Tym samym pytania obejmujące sprawy związane z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz ich wewnętrznego funkcjonowania pozostają poza sferą informacji publicznej. Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy al. Piastów 66-oficyna w Szczecinie tworzą właściciele lokali będący do końca 2018 r. współużytkownikami wieczystymi gruntu (od 2019 r. współwłaściciele gruntu).
Mając na uwadze zawartą we Wniosku dyspozycję co do sposobu i adresu wysyłanej odpowiedzi, niniejsza odpowiedź kierowana jest do wnioskodawcy drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email: ………………………….
08.11.2019 r.
na adres email wnioskodawcy
 
26 email z dnia 06.06.2019  Treść wniosku – zał. plik pdf Wniosek udzielono odpowiedzi

Nawiązując do treści złożonego Wniosku z dnia 6 czerwca 2019 r. (email z dnia 06.06.2019 r. ) dotyczącego udzielenia informacji publicznej w zakresie:
1) związania Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. i aktualnego wykonawcy umową na „Wykonywanie bieżącego utrzymania czystości, w tym utrzymanie należytego stanu porządkowego, sanitarnego i estetycznego części przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców nieruchomości budynkowych stanowiących własność Zamawiającego oraz przyległej do nich powierzchni zewnętrznej położonych w Szczecinie przy ul. Pelikana 2,4,6,8,10, ul. Łącznej 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, ul. Flaminga 1,3,5,7,9,11,13,15,17, 19,21,23,25,27, o powierzchni użytkowej lokali: 15022,43 m2, powierzchni zewnętrznej 22268,85 m2 i ul. Bronisława Sobola 2,4,6, ul. Józefa Romana 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 o powierzchni użytkowej lokali 15600,20 m2 i powierzchni zewnętrznej 26826,10 m2”, oraz
2) przesłania informacji dotyczących umowy z aktualnym wykonawcą na „Wykonywanie bieżącego utrzymania czystości, w tym utrzymanie należytego stanu porządkowego, sanitarnego i estetycznego części przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców nieruchomości budynkowych stanowiących własność Zamawiającego oraz przyległej do nich powierzchni zewnętrznej położonych w Szczecinie przy ul. Pelikana 2,4,6,8,10, ul. Łącznej 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, ul. Flaminga 1,3,5,7,9,11,13,15, 17,19,21,23,25,27, o powierzchni użytkowej lokali: 15022,43 m2, powierzchni zewnętrznej 22268,85 m2 i ul. Bronisława Sobola 2,4,6, ul. Józefa Romana 2,4,6,8,10,12, 14,16,18,20, 22,24,26,28,30,32,34, 36,38 o powierzchni użytkowej lokali 15600,20 m2 i powierzchni zewnętrznej 26826,10 m2”, obejmujących także ewentualne aneksy, faktury, i dokumentację z nałożonych kar umownych (jeżeli były),
w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie posiada zawartej umowy o świadczenie usług „bieżącego utrzymania czystości, w tym utrzymanie należytego stanu porządkowego, sanitarnego i estetycznego części przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców nieruchomości budynkowych stanowiących własność Zamawiającego oraz przyległej do nich powierzchni zewnętrznej położonych w Szczecinie przy ul. Pelikana 2,4,6,8,10, ul. Łącznej 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, ul. Flaminga 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27, o powierzchni użytkowej lokali: 15022,43 m2, powierzchni zewnętrznej 22268,85 m2 i ul. Bronisława Sobola 2,4,6 i ul. Józefa Romana 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 22,24,26,28,30,32,34,36,38 o powierzchni użytkowej lokali 15600,20 m2 i powierzchni zewnętrznej 26826,10 m2”.
Zważając na powyższe, odpowiedź na szczegółowe zapytania dotyczące takiej umowy a odnoszące się do wynagrodzenia i jego ewentualnej waloryzacji oraz innej dokumentacji związanej z realizacją takiej umowy (kary umowne), uznaje się za bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze zawartą we Wniosku dyspozycję co do sposobu i adresu wysyłanej odpowiedzi, niniejsza odpowiedź kierowana jest do wnioskodawcy drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email:…………………. 

18.06.2019 r.
na adres email wnioskodawcy
 
25 email z dnia 15.03.2019

……. „wnoszę o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę; z uwzględnieniem: stanowisko, ze wskazaniem czy zatrudnienie nastąpiło na podstawie konkursu (kiedy konkurs był zorganizowany, kiedy rozstrzygnięty), kwota wynagrodzenia brutto, kwota dodatków brutto, zawartych w kwocie wynagrodzenia brutto;

2) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy;

3) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów o dzieło, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy;

4) wysokość wynagrodzeń wypłaconych od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku dla osób świadczących usługi na rzecz zobowiązanego do udostępnienia informacji na podstawie umów innych niż wskazane w pkt. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem: zakres wykonanych usług, kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy.

udzielono odpowiedzi

….. nawiązując do Wniosku z dnia 15 marca 2019 r. (email z dnia 15.03.2019 r.)  o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

„1) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę; z uwzględnieniem: stanowisko, ze wskazaniem czy zatrudnienie nastąpiło na podstawie konkursu (kiedy konkurs był zorganizowany, kiedy rozstrzygnięty), kwota wynagrodzenia brutto, kwota dodatków brutto, zawartych w kwocie wynagrodzenia brutto;

2) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy;

3) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów o dzieło, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy;

4) wysokość wynagrodzeń wypłaconych od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku dla osób świadczących usługi na rzecz zobowiązanego do udostępnienia informacji na podstawie umów innych niż wskazane w pkt. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem: zakres wykonanych usług, kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy.”

w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:

1) Odpowiadając na pytanie pierwsze – załączamy stosowne informacje zawarte w pliku pdf pn. „01 Wynagrodzenia pracownicy 2018-luty 2019”. Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na Szczecińskie TBS obowiązku prowadzenia konkursów na wolne stanowiska pracy.

W związku z powyższym spółka nie ogłasza konkursów w prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych na wolne stanowiska pracy.

2) Odpowiadając na pytanie drugie – załączamy stosowne informacje zawarte w pliku pdf pn. „02 Umowy zlecenia 2018-luty 2019”,

3) Odpowiadając na pytanie trzecie – załączamy stosowne informacje zawarte w pliku pdf pn. „03 Umowy inne 2018-luty 2019”,

4) Odpowiadając na pytanie czwarte – załączamy stosowne informacje zawarte w pliku pdf pn. „04 Umowa o dzieło 2018-luty 2019”.

27.03.2019 r.

na adres email wnioskodawcy
 
24 email z dnia 12.03.2019

……..„• Proszę o wykaz wszystkich umów zawartych z kancelariami prawniczymi w roku 2018. Proszę o wskazanie w jakim trybie były te umowy zawierane. Proszę o wskazanie łącznych kosztów poniesionych na zewnętrzną obsługę prawną w 2018 roku.

• Proszę o informację czy korzystają Państwo ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez zewnętrzne kancelarie prawne? Jeśli tak, proszę wskazać takie kancelarie, umowy, łączny koszt za rok 2018.”
udzielono odpowiedzi

….. nawiązując do Wniosku z dnia 12 marca 2019 r. (email z dnia 12.03.2019 r.)  o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

„• Proszę o wykaz wszystkich umów zawartych z kancelariami prawniczymi w roku 2018. Proszę o wskazanie w jakim trybie były te umowy zawierane. Proszę o wskazanie łącznych kosztów poniesionych na zewnętrzną obsługę prawną w 2018 roku.

• Proszę o informację czy korzystają Państwo ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez zewnętrzne kancelarie prawne? Jeśli tak, proszę wskazać takie kancelarie, umowy, łączny koszt za rok 2018.” , 

w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:

1) Odpowiadając na pytanie pierwsze uprzejmie informujemy, że w 2018 roku Szczecińskie TBS Sp. z o.o. zawarło w dniu 10 września 2018 r. umowę o świadczenie pomocy prawnej  dotyczącą sporządzenia opinii związanej z realizacją procesu inwestycyjnego. Mając na uwadze zapisy art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) które wskazują, że do zamówień poniżej równowartości 30 tys. euro nie stosuje się zapisów cyt. wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz okoliczność, że wartość zamówienia wynosiła ok. 8 tys. zł - umowę zawarto z kancelarią Jerzykowski i Wspólnicy Sp. K.  z  siedzibą przy ul. Sławomira 4/13 w Szczecinie. Umowa została zawarta na kwotę na kwotę 7 995,00 zł. Łączny koszt jaki poniosła Spółka z tytułu obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie wyniósł 282 171,23 zł.

2) Odpowiadając na pytanie drugie dotyczące stałej obsługi prawnej świadczonej przez zewnętrzne kancelarie prawne uprzejmie informujemy, że Szczecińskie TBS Sp. z o.o. posiada zawartą jedną taką umowę której celem jest prowadzenie działań windykacyjnych łącznie z reprezentacją Spółki w sądach. Łączny koszt realizacji tej umowy zawartej w dniu 11 lipca 2000 r. z Kancelarią Radców Prawnych Hanna Durka Jacek Petri S.C. z siedzibą przy ul. Dworcowej 9 w Szczecinie w 2018 roku wyniósł 274 176,23 zł.  

Mając na uwadze brak w złożonym Wniosku dyspozycji co do formy i zakresu przekazania odpowiedzi, niniejsza odpowiedź kierowana jest drogą elektroniczną na ujawniony we wniosku adres e-mailowy wnioskodawcy: ………………..

26.03.2019 r.

na adres email wnioskodawcy
 
23 email z dnia 12.03.2019 ….. „Proszę o sformułowanie tabeli, w której zawarte zostaną następujące informacje: imię nazwisko korzystającego z samochodu, jego funkcja, data zakupu samochodu, koszt zakupu samochodu, sposób rozliczania kosztów przejazdów (czy korzystający z samochodu pokrywa je z własnej kieszeni czy pokrywane jest to z pieniędzy podatników). W przypadku osób, które koszty przejazdu mają pokrywane z pieniędzy podatników - proszę o dodatkowe informacje: łączny koszt w 2018 roku.”  udzielono odpowiedzi

…….. nawiązując do Wniosku z dnia 12 marca 2019 r. (email z dnia 12.03.2019 r. ) o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

„Proszę o sformułowanie tabeli, w której zawarte zostaną następujące informacje: imię nazwisko korzystającego z samochodu, jego funkcja, data zakupu samochodu, koszt zakupu samochodu, sposób rozliczania kosztów przejazdów (czy korzystający z samochodu pokrywa je z własnej kieszeni czy pokrywane jest to z pieniędzy podatników). W przypadku osób, które koszty przejazdu mają pokrywane z pieniędzy podatników - proszę o dodatkowe informacje: łączny koszt w 2018 roku.”,Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ramach udzielanej odpowiedzi uprzejmie informuje i wyjaśnia:

Poniżej przedstawiamy informacje związane z eksploatowanymi samochodami służbowymi:

 

Samochody służbowe

Lp

Imię

i Nazwisko

Stanowisko

Podmiot eksploatujący

Marka samochodu

Data zakupu

Koszt zakupu

Sposób rozliczenia

1

n.d.

Zarządca zasobów

(2 etaty)

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Skoda Fabia

22.12.2015

49 000

zł brutto

Wyłącznie do użytku służbowego

2

n.d.

Kierowca –pracownik administracyjny (1 etat)

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Skoda Octavia

08.02.2018

85 800

zł brutto

wyłącznie do użytku służbowego

 

W uzupełnieniu powyższych danych pragniemy wskazać, że informacja dotycząca imion i nazwisk pracowników Spółki, którzy korzystają z samochodów jest informacja ad personam objętą ochroną danych osobowych. W związku z tym nie zostały one uwzględnione w powyższej tabeli. Odnosząc się do kosztów korzystania z wymienionych samochodów pragniemy wskazać, że koszty eksploatacji  samochodów pokrywane są z środków własnych Szczecińskiego TBS Sp. z o.o., gdyż służą wyłącznie pracownikom do wykonywania przez nich czynności wynikających z umowy o pracę.

Mając na uwadze brak w złożonym Wniosku dyspozycji co do formy i zakresu przekazania odpowiedzi, niniejsza odpowiedź kierowana jest droga elektroniczną na ujawniony we wniosku adres email wnioskodawcy: ……………………………………

21.03.2019 r.

na adres email wnioskodawcy
 
22 email z dnia 12.03.2019

„•Proszę o wykaz umów zawartych z mediami (radio, Internet, telewizja) w latach 2014 – 2018. Proszę również o zbiorcze dane ile pieniędzy w poszczególnych latach trafiło do mediów: „Gazeta Wyborcza”, „Kurier Szczeciński”, „Głos Szczeciński”.

•Proszę o wykaz umów zawartych z wszystkimi podmiotami należącymi do AGORA SA w latach 2014 – 2018.

•Proszę o informacje za rok 2018, czy w Państwa instytucji zatrudniano (w różnych formach zatrudnienia, w tym umowy o dzieło, umowy zlecenie) dziennikarzy zatrudnionych w lokalnych mediach? Proszę o wykaz takich umów.”

udzielono odpowiedzi

….  nawiązując do Wniosku z dnia 12 marca 2019 r. (email z dnia 12.03.2019 r.)  o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

„•Proszę o wykaz umów zawartych z mediami (radio, Internet, telewizja) w latach 2014 – 2018. Proszę również o zbiorcze dane ile pieniędzy w poszczególnych latach trafiło do mediów: „Gazeta Wyborcza”, „Kurier Szczeciński”, „Głos Szczeciński”.

•Proszę o wykaz umów zawartych z wszystkimi podmiotami należącymi do AGORA SA w latach 2014 – 2018.

•Proszę o informacje za rok 2018, czy w Państwa instytucji zatrudniano (w różnych formach zatrudnienia, w tym umowy o dzieło, umowy zlecenie) dziennikarzy zatrudnionych w lokalnych mediach? Proszę o wykaz takich umów.”,

W ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:

1) Odnosząc się do zapytań związanych z podaniem wykazu umów z mediami – załączamy tabele z tymi danymi. W uzupełnieniu danych informujemy, że razem w latach 2014-2018 zawarto umowy na łączne kwoty:  Głos Szczeciński  0,00 zł; Kurier Szczeciński 102.731,88 zł; Gazeta Wyborcza 5.629,46 zł.

2) Odpowiadając na prośbę o podanie wykazu umów zawartych z podmiotami należącymi do AGORA SA przekazujemy, że  informacje na ten temat zawarte są w załączonych tabelach dotyczących poszczególnych lat (dotyczy Gazety Wyborczej).

3) Odpowiadając na pytanie dotyczące zatrudnienia w 2018 roku dziennikarzy, Szczecińskie TBS Sp. z o.o. na podstawie posiadanej wiedzy uprzejmie informuje, że nie zatrudniało dziennikarzy  pracujących w lokalnych mediach.  

Mając na uwadze brak w złożonym Wniosku dyspozycji co do formy i zakresu przekazania odpowiedzi, niniejsza odpowiedź kierowana jest drogą elektroniczną na ujawniony we wniosku adres e-mailowy wnioskodawcy:……………………..

 

…… w uzupełnieniu przesłanej odpowiedzi w dniu 21 marca 2019 r. dołączamy także stosowne tabele, które powinny być dołączone przy udzielanej odpowiedzi w dniu 20 marca br.

 

[ plik pdf – Media 2014 ]

[ plik pdf – Media 2015 ]

[ plik pdf – Media 2016 ]

[ plik pdf – Media 2017 ]

[ plik pdf – Media 2018 ]

21.03.2019 r.

26.03.2019 r.

na adres email wnioskodawcy
 
21

pismo z dnia 28.02.2019

[ plik pdf – Wniosek 28.02.2019 ] udzielono odpowiedzi

….. „nawiązując do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (pismo z dnia 28.02.2019 r.) - w załączeniu przesyłam stosowną odpowiedź  /załącznik plik pdf pn. odpowiedź ………./.

Zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku, treść odpowiedzi zostaje przesłana zarówno pisemnie  na wskazany adres siedziby firmy ……….. przy ul. ……………………… jak i  drogą na podany adres email: ………..

 

[ plik pdf – Odpowiedź 14.03.2019 ]

14.03.2019

pisemnie na wskazany adres pocztowy oraz skrzynkę email

wnioskodawcy

 
20 email z dnia 14.02.2019

…... proszę o udzielenie informacji:

1) Czy TBS  posiada i użytkuje nieoznakowane ( logiem TBS) pojazdy służbowe.

2) W jakiej ilości

3) Proszę podać markę i typ oraz numer rejestracyjny…..

 

udzielono odpowiedzi

Nawiązując do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (email z dnia 14 lutego 2019 r. r.) i złożonych zapytań w zakresie:

„1) Czy TBS posiada i użytkuje nieoznakowane (logiem TBS) pojazdy służbowe.

2) W jakiej  ilości

3) Proszę podać markę i typ oraz numer rejestracyjny”

w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie posiada i nie użytkuje pojazdów służbowych które nie są oznakowane (logiem TBS). Posiadamy i użytkujemy dwa pojazdy służbowe, które są takim logiem Spółki oznakowane. Jest to Skoda Octavia nr rej. ZS007JJ, oraz Skoda Fabia nr rej. ZS 455FC.

Biorąc  pod uwagę sposób i formę zadanych pytań oraz brak informacji o sposobie i adresie na który ma być udzielona informacja, odpowiedź udzielana jest osobie i na adres email z którego zostały zadane pytania.

20.02.2019 r.

na adres email wnioskodawcy
 
19 pismo z dnia 19.12.2018 ….. „1) Jakie obowiązki ma jeden z dwóch najemców, w sytuacji, gdy tylko on wypowiada umowę najmu, a drugi najemca w lokalu pozostaje i nie wypowiada wspólnej umowy ?
2) Czy najemca wypowiadający umowę najmu (1 z 2 najemców) musi odnowić lokal, chociaż drugi najemca w lokalu pozostaje ? Jeśli tak, to w jakim zakresie.
3) Jak w opisanej sytuacji rozliczana jest kaucja z najemcą wypowiadającym umowę w swoim imieniu ?
4) Czy STBS sp. z o.o. posiada jakiekolwiek regulacje prawne, które określają sposób postepowania ww. sytuacji ? Jeśli tak, uprzejmie proszę o informacje, jakie to regulacje oraz o udostepnienie ich treści.
5) Proszę również o udostępnienie treści zarządzenia 8/2011 Prezesa Zarządu STBS sp z o.o. z dnia (prawdopodobnie) 23.03.2011 r. s sprawie trybu postepowania w przypadku zwolnienia lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę lub użytkownika (…)”
 
udzielono odpowiedzi

…….. nawiązując do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (Wniosek z dnia 12 grudnia 2018 r. – data wpływu 19 grudnia 2018 r.) i złożonych zapytań w zakresie:

„1) Jakie obowiązki ma jeden z dwóch najemców, w sytuacji, gdy tylko on wypowiada umowę najmu, a drugi najemca w lokalu pozostaje i nie wypowiada wspólnej umowy ?

  2) Czy najemca wypowiadający umowę najmu (1 z 2 najemców) musi odnowić lokal, chociaż drugi najemca w lokalu pozostaje ? Jeśli tak, to w jakim zakresie.

  3) Jak w opisanej sytuacji rozliczana jest kaucja z najemcą wypowiadającym umowę w swoim imieniu ?

  4) Czy STBS sp. z o.o. posiada jakiekolwiek regulacje prawne, które określają sposób postepowania ww. sytuacji ? Jeśli tak, uprzejmie proszę o informacje, jakie to regulacje oraz o udostepnienie ich treści.

  5) Proszę również o udostępnienie treści zarządzenia 8/2011 Prezesa Zarządu STBS sp z o.o. z dnia (prawdopodobnie) 23.03.2011 r. s sprawie trybu postepowania w przypadku zwolnienia lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę lub użytkownika (…)”

w ramach udzielanej odpowiedzi na wyżej wymienione zapytania, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:

ad 1)  Najemca chcący rozwiązać umowę najmu zobowiązany jest do osobistego lub za pośrednictwem pełnomocnika złożenia w siedzibie Szczecińskiego TBS stosownego, pisemnego wniosku w tej sprawie,

ad 2)  Jeśli w lokalu pozostaje chociaż jeden ze współnajemców, to nie zachodzi obowiązek wykonania prac remontowych związanych ze zdaniem lokalu przez osobę, rozwiązującą umowę najmu,

ad 3)  Kaucja zabezpieczająca rozliczana jest po zdaniu lokalu w stanie wolnym od osób i rzeczy. Oznacza to, że w sytuacji rozwiązania umowy najmu przez jednego z najemców nie może być i nie jest rozliczana. 

ad 4)  W przypadku rozwiązania umowy najmu przez jednego ze współnajemców Szczecińskie TBS stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa, regulujące te kwestie, tj. Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234) oraz Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) . Treść przytoczonych aktów prawnych jest dostępna pod wskazanymi pozycjami promulgatora,

ad 5)  Załączamy treść Zarządzenia nr 08/2011 Prezesa Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia  23 marca 2011 roku w sprawie trybu postępowania w przypadku zwolnienia lokalu mieszkalnego  przez dotychczasowego najemcę lub użytkownika oraz przejęcie lokalu po zgonie lub w wyniku realizacji wyroku eksmisyjnego, trybu postępowania związanego z przygotowaniem zwalnianych lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Szczecińskiego TBS  Sp. z o.o. oraz komunalnych lokali mieszkalnych zarządzanych przez spółkę do ponownego zasiedlenia oraz trybu postępowania związanego z rozliczeniem należności Spółki z tytułu najmu lub użytkowania lokali mieszkalnych  - w formie pliku pdf.

Załączniki – plik pdf – Zarządzenie Nr 8/2011

Mając na uwadze dyspozycję  w zakresie formy i adresu udostępnienia informacji, niniejsza odpowiedź zostaje wysłana drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email: …………………………

28.12.2018 r.

na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
18 email z dnia 29.11.2018 ….. „1. Jaka jest wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z podziałem na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członków (wysokość aktualnego wynagrodzenia);
2. Proszę o przedstawienie wszystkich aktualnie obowiązujących umów o świadczenie pomocy prawnej, ze wskazaniem sposobu i wysokości wynagrodzenia.”
udzielono odpowiedzi …….. nawiązując do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (email z dnia 29 listopada 2018 r.) i złożonych zapytań w zakresie:
„1. Jaka jest wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z podziałem na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członków (wysokość aktualnego wynagrodzenia);
2. Proszę o przedstawienie wszystkich aktualnie obowiązujących umów o świadczenie pomocy prawnej, ze wskazaniem sposobu i wysokości wynagrodzenia.”,
w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:
1) Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ustalana jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. Aktualnie reguluje to Uchwała Nr 7/2017 z dnia 12 maja 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Zgodnie z tym przepisem, poszczególnym członkom Rady Nadzorczej przysługuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczącemu - 1900 zł, Wiceprzewodniczącemu – 1700 zł, Sekretarzowi – 1700 zł, Członkowi – 1550 zł.
2) Szczecińskie TBS Sp. z o.o. aktualnie nie posiada podpisanych umów o świadczenie pomocy prawnej.
Mając na uwadze dyspozycję w zakresie formy i adresu udostępnienia informacji, niniejsza odpowiedź zostaje wysłana drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email: …………………………
07.12.2018 r.
na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
 
17 pismo z dnia 06.09.2018

……... wnosi o udostepnienie następujących informacji:

1) wysokość wynagrodzenia, przyznanego w 2017 r. poszczególnym osobom (osobie) zarządzających Spółką,

2) wysokość wynagrodzenia, przyznanego w 2017 r. poszczególnym członkom/członkiniom rady nadzorczej Spółki,

3) łączna kwota nagród i premii, przyznanych w 2017 r. pracownikom Spółki, oraz łączna liczba osób, które je otrzymały,

4) lista pracowników Spółki, którzy w 2017 r. otrzymali nagrody i premie, zawierająca imię i nazwisko osoby, kwotę poszczególnych nagród i premii uzasadnienie ich przyznania  (powody, które uzasadniały przyznanie nagrody/nagród i premii).
 udzielono odpowiedzi  

Nawiązując do złożonego w dniu 6 września 2018 r. wniosku o udostepnienie następujących informacji:

1)      wysokości wynagrodzenia, przyznanego w 2017 r. poszczególnym osobom (osobie) zarządzających Spółką,

2)      wysokości wynagrodzenia, przyznanego w 2017 r. poszczególnym członkom/członkiniom rady nadzorczej Spółki,

3)      łącznej kwoty nagród i premii, przyznanych w 2017 r. pracownikom Spółki, oraz łączna liczba osób, które je otrzymały,

4)      listy pracowników Spółki, którzy w 2017 r. otrzymali nagrody i premie, zawierająca imię i nazwisko osoby, kwotę poszczególnych nagród i premii uzasadnienie ich przyznania  (powody, które uzasadniały przyznanie nagrody/nagród i premii),

Szczecińskie TBS informuje, co następuje:

W 2017 roku członkom zarządu wypłacono wynagrodzenia w następującej wysokości:

1.       Grażyna Szotkowska – 183 502,00 zł,

2.       Krystyna Polito – 94 131,91 zł,

3.       Jadwiga Świderska – 65 238,10 zł,

4.       Marcin Wajdziak – 70 000,00 zł.

W 2017 roku poszczególnym członkom rady nadzorczej wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w następującej wysokości:

1.         Józef Perenc – 22 800,00 zł,

2.         Bohdan Roszkowski – 18 908,35 zł,

3.         Jan Stasiak – 18 600,00 zł,

4.         Włodzimierz Waśniewski – 20 400,00 zł,

5.         Krystian Wawrzyniak – 12 777,44 zł.

W 2017 roku pracownikom Szczecińskiego TBS wypłacono nagrody roczne i uznaniowe w łącznej wysokości 554 770,75 zł. Nagrody otrzymało 79 pracowników.

Informacja dotycząca listy pracowników Spółki, którzy w 2017 roku otrzymali nagrody i premie, zawierająca imię i nazwisko osoby, kwotę poszczególnych nagród i premii, uzasadnienie ich przyznania  (powody, które uzasadniały przyznanie nagrody/nagród i premii) nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Żądanie udzielenia informacji o nagrodach i premiach wszystkich pracowników wymienionych z imienia i nazwiska dotyczy informacji ad personam przez co nie stanowi informacji publicznej.

Mając na uwadze dyspozycję  w zakresie formy i adresu udostępnienia informacji, niniejsza odpowiedź zostaje wysłana drogą elektroniczną na wskazany adres email.

18.09.2018 r.

na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
16 pismo z dnia 24.08.2018

…..1) wysokość części zmiennej wynagrodzenia, przyznanego w 2017 r. osobie/osobom zarządzającym spółką,

2) wskazanie przyczyn uzasadniających przyznanie ww. części zmiennej wynagrodzenia….
udzielono odpowiedzi

Nawiązując do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (pismo z dnia 24 sierpnia 2018 r. sygn. ………….) w zakresie wysokości części zmiennej wynagrodzenia, przyznanego w 2017 r. osobie zarządzającej spółką, w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia, że w roku 2017 Prezesowi Zarządu Spółki nie zostało przyznane wynagrodzenie zmienne. W związku z powyższym odpowiedź na drugą część wniosku dotycząca zapytania o wskazanie przyczyn uzasadniających przyznanie części zmiennej wynagrodzenia jest bezprzedmiotowa.

Mając na uwadze dyspozycję  w zakresie formy i adresu udostępnienia informacji, niniejsza odpowiedź zostaje wysłana drogą elektroniczną na wskazany adres email:…………………………

28.08.2018 r.

na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
15 19.02.2018
email
….. czy w Państwa spółce zatrudnieni są radni miejscy, zwłaszcza z Rady Miasta Szczecina. Jeśli tak, proszę o podanie imienia i nazwiska radnego/radnej.” udzielono odpowiedzi

Nawiązując do  Pani wniosku w ramach dostępu do informacji publicznej  (email z dnia 19.02.2018 r.)   i złożonego zapytania „czy w Państwa spółce zatrudnieni są radni miejscy, zwłaszcza z Rady Miasta Szczecina. Jeśli tak, proszę o podanie imienia i nazwiska radnego/radnej.”, odpowiadając Szczecińskie TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Spółka nie zatrudnia osób, które pełniłyby funkcje publiczne – radnych miejskich..

Biorąc pod uwagę złożoną dyspozycję dotyczącą formy i adresu udzielenia informacji, niniejsza odpowiedź jest przesyłana drogą elektroniczną na podany adres email: ………………………………….

22.02.2018 r.

na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
14

19.01.2018
email

… „Jaka jest (ustawowa) podstawa prawna, na podstawie której państwo dopłaca do mieszkań osób prywatnych (lekarzy)? , mam na myśli program: http://domabsolwenta.szczecin.pl/program/’ udzielono odpowiedzi 

Nawiązując do prośby o udostepnienie informacji publicznej w zakresie:

„Jaka jest (ustawowa) podstawa prawna, na podstawie której państwo dopłaca do mieszkań osób prywatnych (lekarzy)? , mam na myśli program: http://domabsolwenta.szczecin.pl/program/”, w ramach udzielanej odpowiedzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 79) umowa o partycypację w kosztach budowy lokalu a następnie w jej wyniku umowa najmu lokalu z zasobów TBS może zostać zawarta z każdą osobą, która nie dysponuje tytułem prawnym do innego lokalu oraz spełnia kryteria dochodowe wskazane w przepisach. Wysokość partycypacji pobieranej od osoby, z którą zawarta została umowa o udział w kosztach budowy lokalu nie może być wyższa niż 30 % udziału w kosztach jego budowy. Zgodnie z zasadami gospodarowania spółka może gospodarować lokalami na zasadach określonych w programach mieszkaniowych realizowanych w porozumieniu z Gminą. Zasady programu „Dom dla absolwenta” i porozumienie zawarte z Gmina Miast Szczecin  z dnia 16 października 2015 r z późniejszymi zmianami w sprawie realizacji programu, określił grupy osób ze względu na szczególne wykształcenie i zatrudnienie w dziedzinach uznanych przez Miasto za mające istotny wpływ na rozwój Szczecina . Tą grupą objęci zostali również młodzi lekarze z uwagi na szczególną sytuacje związaną z brakami wykwalifikowanej kadry medycznej. Uczestnicy programu wnoszą  15% partycypację. Preferencyjne warunki dotyczą okresu 3-6 lat. Po tym okresie wysokość wkładu jest tożsama jak dla innych parytypantów.

Mając na uwadze dyspozycję dotyczącą sposobu i adresu przekazania odpowiedzi, niniejsza odpowiedź kierowana jest drogą elektroniczną na wskazany adres email: ………………………….

31.01.2018 r.

na wskazany przez wnioskodawcę adres email

 
13

22.11.2017
email

…….. zwracamy się z prośbą o uzupełnienie ankiety w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. Prosimy odpowiedzieć na pytania, które leżą w Państwa kompetencjach. W załączniku przesyłamy skany pism, z którymi zwróciliśmy się do Urzędu Miasta oraz ankietę, która w pewnym zakresie została już wypełniona przez Wydział, wymaga ona jednak uzupełnienia przez wymienione niżej jednostki, w tym Państwa.

Uzupełnioną ankietę prosimy odesłać na ten adres ………………….
udzielono odpowiedzi

… nawiązując do skierowanego do Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. Wniosku o udostepnienie informacji publicznej (email z dnia 22 listopada 2017 r.)  w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w załączeniu udostępnia wnioskowane dane w zakresie wynikającym z zarządzanego przez Szczecińskie TBS  zasobu Gminy Miasto Szczecin.

Mając na uwadze dyspozycje zawarte w zakresie sposobu i formy udostepnienia informacji, przedmiotowe dane przesyłane są na wskazany we wniosku adres email: ………………….

Załączniki:
1) Plik xlsx – Ankieta mieszkalnictwo OPM Szczecińskie TBS *

 

* - załącznik udostępniany na żądanie

07.12.2017
na wskazany przez wnioskodawcę adres email

 
12 04.10.2017
email
….zwracamy się do Państwa z wnioskiem o udostępnienie wysokości kosztów montażu jak i zakupu oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego w realizowanych przez Państwa inwestycjach 1. Osiedle Sienno w Szczecinie (etap II). udzielono odpowiedzi Szanowna Pani,
nawiązując do złożonego zapytania w ramach dostępu do informacji publicznej (email z dnia 4 października 2017 r.) dotyczącego … „wysokości kosztów montażu jak i zakupu oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego w realizowanych przez Państwa inwestycjach 1. Osiedle Sienno w Szczecinie (etap II)” , Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:
W ramach prowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego ww. inwestycji mieszkaniowej „Osiedle Sienno – II etap” składana oferta była ofertą ryczałtową na całość robót, w tym także dotyczących robót elektrycznych. Załącznikiem do oferty były kosztorysy – setki stron.
Mając na uwadze zintegrowaną ofertę oferenta dotyczącą ceny za całość zamówienia oraz złożone zapytanie i jego zakres, w ocenie Szczecińskiego TBS istnieje trudność w udzieleniu informacji w żądanym zakresie tj. w wydzieleniu z oferty cen oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Zważając na fakt, że przedmiotowa dokumentacja jest dość obszerna uprzejmie informujemy, że informacje Panią interesujące będzie mogła Pani pozyskać z oferty osobiście, poprzez wgląd w dokumentację. Interesująca Panią dokumentacja zostanie udostępniona Pani do wglądu w siedzibie Szczecińskiego TBS w uzgodnionym terminie.
Biorąc pod uwagę złożoną dyspozycję dotyczącą formy i adresu udzielenia informacji, niniejsza odpowiedź jest przesyłana drogę elektroniczną na podany adres email:….
 
18.10.2017
na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
11 email z dnia 30.08.2017 …………… jakie było zadłużenie najemców z tytułu nieuregulowanych należności z wynajmu komunalnego zasobu mieszkaniowego, kolejno w poszczególnych latach 2007-2016, Jaki procent z powyższych kwot stanowiły odsetki w poszczególnych latach pomiędzy 2007 a 2016, Ile wynosiły umorzone należności miasta z tego tytułu (ogółem w poszczególnych latach) pomiędzy rokiem 2007 a 2016, Ile wynosiło zadłużenie odpracowane przez najemców w okresie 2007-2016 Proszę o wskazanie podstawy prawnej (przepisy lokalne) umożliwiającej odpracowanie zadłużenia przez lokatorów…. udzielono odpowiedzi

Nawiązując do ……. zapytań w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej (email z dnia 30 sierpnia 2017 r.), poniżej przedstawiamy stosowne informacje.

Zawarte w tabeli informacje obejmują okres realizacji podpisanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o. z Gminą Miasto Szczecin:

- Umowy z dnia 2 stycznia 1997 r. dotyczącej zarządzania komunalnymi nieruchomościami,

- Porozumienia z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi

Jednocześnie informujemy, że w okresie objętym informacją nie było takiej możliwości aby dłużnicy odpracowywali swój dług.

 

ZADŁUŻENIE NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH KOMUNALNYCH W LATACH 2007-2016 (ZASÓB GMS ZARZĄDZANY PRZEZ STBS)

       

STAN NA DZIEŃ

ZADŁUŻENIE KOMUNALNYCH LOKALI

UMORZENIA

% odsetek

MIESZKALNYCH

 

 

31.12.2007r.

4 958 963,72

33 765,32 zł

nie naliczano odsetek

31.12.2008r.

5 273 250,17

48 855,24 zł

nie naliczano odsetek

31.12.2009r.

5 473 365,05

63 481,35 zł

nie naliczano odsetek

31.12.2010r.

5 588 595,33

73 839,90 zł

nie naliczano odsetek

31.12.2011r.

5 215 702,50

26 728,27 zł

nie naliczano odsetek

31.12.2012r.

5 348 874,60

9 161,95 zł

nie naliczano odsetek

31.12.2013r.

5 734 968,07

0,00 zł

nie naliczano odsetek

31.12.2014r.

3 994 911,40

7 612,82 zł

nie naliczano odsetek

31.12.2015r.

4 302 039,72

61 287,47 zł

0,31%

31.12.2016r.

4 427 283,31

118 456,94 zł

0,79%

       

 

Mając na uwadze dyspozycje dotyczącą sposobu udzielenia informacji oraz wskazanego adresu na jaki informacja ta ma być przekazana, niniejsza odpowiedź przekazywana jest droga elektroniczną  na podany adres email: …………………

 

Z poważaniem

Adam Jażdżewski

Dyrektor ds. prawno-administracyjnych

11.09.2017 r.
na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 
 
10 email z dnia 28.04.2017 …………………………….. wnoszę o udostępnienie opinii, ekspertyz (i tym podobnych) prawników, którzy opiniowali zgodność z prawem programu miasta „Dom dla absolwenta”.    udzielono odpowiedzi

Nawiązując do zapytania z dnia 28.04.2017 r. dotyczącego udostepnienia „opinii, ekspertyz (i tym podobnych) prawników, którzy opiniowali zgodność z prawem programu miasta "Dom dla absolwenta", Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:
Program mieszkaniowy „Dom dla absolwenta” jest programem utworzonym przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w sierpniu 2015 roku. Program ten powstał w uzgodnieniu z Gminą Miasto Szczecin w celu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na terenie miasta Szczecin w kontekście realizacji określonych celów strategicznych określonych Uchwałą Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Realizacja Programu następuje w porozumieniu z Gminą Miasto Szczecin i w oparciu o lokale mieszkalne stanowiące własność Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. oraz określone warunki (regulamin) zawarte w Uchwale Nr 73/2015 Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Dom dla absolwenta” (zm. Uchwała Nr 3/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.). W związku z faktem, że program ten nie budził wątpliwości co do zgodności z prawem, zarówno po stronie Gminy Miasto Szczecin jak Szczecińskiego TBS, nie było potrzeby wytwarzania na okoliczność tworzenia tego programu stosownych opinii lub ekspertyz.

Mając na uwadze dyspozycję dotyczącą sposobu i adresu przekazania odpowiedzi, niniejsza odpowiedź kierowana jest drogą elektroniczną na wskazany adres email: ………………………….

08.05.2017 r.

na wskazany przez wnioskodawcę adres email

 

9

email z dnia 14.02.2017 

…………………………….. wnosi o udostepnienie:

 • skanów wszystkich umów na obsługę lub doradztwo prawne Państwa instytucji (stałe i doraźne) wykonywanych w 2014 oraz 2016 r.
 • wszystkich faktur, wystawionych w związku z obsługą prawną lub doradztwem prawnym Państwa instytucji, w tym tych, które nie wynikają z podpisanych umów
 • jeżeli w roku 2015 r. lub 2016 r. nastąpiła zmiana podmiotu świadczącego obsługę prawną lub doradztwo prawne, wnosimy o udostępnienie informacji w jakim trybie został wyłoniony poprzedni i nowy wykonawca, co zdecydowało o zmianie trybu udzielenia zamówienia (o ile taki miał miejsce) oraz jakie były kryteria udzielenia zamówienia wobec poprzedniego i nowego wykonawcy.

udzielono odpowiedzi 

……………………….
email: ………………………………………..

Odpowiadając na złożony wniosek o udostępnienie w ramach dostępu do informacji publicznej, informacji związanych z świadczonymi usługami dotyczącymi obsługi prawnej lub doradztwa prawnego w latach 2014-2016, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:
1) w części dotyczącej umów na obsługę lub doradztwo prawne – przesyłamy skany zawartych umów lub zleceń – plik pdf 01 umowy
2) w części dotyczącej wystawionych faktur – przesyłamy skany faktur – plik pdf 02 faktury
3) w części dotyczącej podania informacji o zmianie podmiotu świadczącego obsługę prawną – uprzejmie informujemy, że Spółka w przedmiotowych latach nie miała i nie ma zawartej stałej umowy z podmiotem zewnętrznym na obsługę lub doradztwo prawne. Podejmowane działania dotyczyły wyłącznie zleceń doraźnych wynikających z bieżących potrzeb Spółki. 

Mając na uwadze złożoną przez Wnioskodawcę dyspozycję w zakresie sposobu i miejsca udostępnienia informacji, niniejsza odpowiedź na złożony wniosek kierowana jest na podany przez Wnioskodawcę adres email ………… w postaci wiadomości email zawierającej dwa załączniki w postaci plików pdf.

Załączniki 1 - faktury
Załącznik 2 - umowy

 24.02.2017 r.
na wskazany przez wnioskodawcę adres email
 

 

8

Pismo z dnia 
24.01.2017  

……………… zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: Zarządzenie Prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nr 31/2016 z dnia 23.12.2016 r. Jednocześnie na podstawie art. 14 ust.1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: przesłanie informacji pocztą pod wyżej wymieniony adres 

 

Szanowna Pani,

odpowiadając na wniosek z dnia 24 stycznia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia Zarządzenia Prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nr 31/2016 z dnia 23.12.2016 r., Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. Prezes Zarządu Spółki nie wydawał żadnego zarządzenia.

Mając na uwadze dyspozycje zawarte we wniosku w zakresie sposobu i miejsca dostarczenia informacji, niniejsza odpowiedź na złożony wniosek zostaje przesłana pocztą na wskazany przez Panią adres.
 

26.01.2017 r.
Na wskazany do korespondencji adres
 

 

 7

Pismo z dnia 17.11.2016

1. Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie organizacji ruchu na osiedlu „Na Górce”, Szczecin, ul. Strzelecka 5A-5H. Czy organizacja ruchu na osiedlu „Na Górce”, Szczecin, ul. Strzelecka 5A-5H, zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi zarządzeniem jest zatwierdzona przez organ zarządzający ruchem właściwy dla powyższej drogi ? Jeśli nie – proszę o wyjaśnienie z jakiego powodu. Jeśli tak to proszę o przesłanie:

 1. Projektu organizacji ruchu na pdstawie którego powyższa organizacja ruchu została zatwierdzona,
 2. Pisma dot. organizacji ruchu, które jest zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem właściwy dla powyższej drogi.

2. Wnoszę także o udostępnienie informacji publicznej w zakresie miejsc parkingowych na osiedlu „Na Górce”, Szczecin, ul. Strzelecka 5A-5H. Ile zostało wyznaczonych miejsc parkingowych na powyższym osiedlu? 

 

Szanowny Panie,

odpowiadając na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pismo z dnia 17 listopada 2016 r.) w następującym zakresie:

 1. „Czy organizacja ruchu na osiedlu „Na Górce”, Szczecin, ul. Strzelecka 5A-5H,  zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzeniem jest zatwierdzona przez organ zarządzający ruchem właściwy dla powyższej drogi ? Jeśli nie – proszę o wyjaśnienie z jakiego powodu. Jeśli tak to proszę o przesłanie:
  1. Projektu organizacji ruchu na podstawie którego powyższa organizacja ruchu została zatwierdzona,
  2. Pisma dot. organizacji ruchu, które jest zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem właściwy dla powyższej drogi”,
 2. Ile zostało wyznaczonych miejsc parkingowych na powyższym osiedlu (osiedle „Na Górce”, Szczecin, ul Strzelecka 5A-5H 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Organizacja ruchu na osiedlu „Na Górce”, Szczecin, ul. Strzelecka 5A-5H jest zatwierdzona przez organ zarządzający ruchem.

Mając na uwadze okoliczność, że dokumentacja dotycząca Projektu stałej organizacji ruchu, jest opracowaniem zawierającym organizację ruchu na wielu osiedlach Szczecińskiego TBS Sp. z o.o., w załączeniu przekazujemy skany informacji związanych z osiedlem obejmującym złożony wniosek:

-     projektu organizacji ruchu na podstawie którego została zatwierdzona organizacja ruchu,

-     decyzji organu zarządzającego, zatwierdzającego projekt stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, w tym także dla drogi osiedla „Na Górce”, Szczecin, ul. Strzelecka 5A-5H.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Na osiedlu „Na Górce, Szczecin, ul. Strzelecka 5A-5H, zostało wyznaczonych 12 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja tych miejsc parkingowych widoczna jest na dołączonym załączniku graficznym stanowiącym informacje o organizacji ruchu na osiedlu.

 

Biorąc pod uwagę dyspozycję składającego wniosek, niniejsza informacja zawierająca m.in. dokumenty, o które wnosi składający wniosek, zostaje przesłana na wskazany we wniosku adres email:

 

Załączniki:

 1. 3 pliki graficzne związane z organizacją ruchu na osiedlu,
  Pobierz plik 1
  Pobierz plik 2
  Pobierz plik 3
 2. 1 plik graficzny – decyzja zatwierdzająca organizację ruchu
  Pobierz

28.11.2016

na wskazany przez wnioskodawcę adres email

 

02.11.2016

email

Pytanie 1:Czy są Państwo odbiorcą gazu ziemnego?

Pytanie 2:Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 brzmi twierdząco: Proszę o informację kto jest Państwa sprzedawcą gazu ziemnego ?

Pytanie 3:Proszę o informację czy Państwa umowa ze sprzedawcą gazu ziemnego dla zawarta jest przez gminę czy indywidualnie?

Pytanie 4:W jaki sposób został wybrany sprzedawca gazu ziemnego (czy nastąpiło to w drodze przetargu - zamówienia publicznego czy z wolnej ręki)?

Pytanie 5:Czy w ostatnich 5 latach nastąpiła w państwa jednostce zmiana sprzedawcy gazu?

Pytanie 6:Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 6 brzmi tak proszę o informację w jakim trybie nastąpiła zmiana sprzedawcy (z wolnej ręki, przetarg)?

Pytanie 7:Do której grupy taryfowej Sprzedawcy są Państwo przyporządkowani? Aby stwierdzić, do której grupy taryfowej należy jednostka należy odnaleźć na fakturze za gaz pozycję „grupa taryfowa”. Grupa taryfowa jest prawdopodobnie wyszczególniona na Państwa fakturze za gaz po lewej stronie w  tabeli Rozliczenie punktu poboru (nad poszczególnymi opłatami, które składają się na rachunek).

Pytanie 8: Na jaki okres jest zawarta Państwa umowa (na czas określony czy nieokreślony)? Jeżeli na czas określony, proszę o informację do kiedy umowa obowiązuje?

Pytanie 9:Czy planują Państwo zmianę sprzedawcy gazu?

Pytanie 10:Jeżeli odpowiedź na pytanie 9) brzmi twierdząco: w jakim trybie (z wolnej ręki, przetarg) planują Państwo dokonanie zmiany sprzedawcy gazu?

Pytanie 11:Kiedy (miesiąc) planują Państwo dokonanie zmiany sprzedawcy gazu ziemnego?

 

Udzielono odpowiedzi

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej (email z dnia 02.11.2016 r.), w zakresie udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:

Pytanie 1:Czy są Państwo odbiorcą gazu ziemnego?

Odpowiedź: Szczecińskie TBS Sp. z o.o. jest odbiorcą gazu ziemnego.

Pytanie 2:Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 brzmi twierdząco: Proszę o informację kto jest Państwa sprzedawcą gazu ziemnego ?

Odpowiedź:Sprzedawcą gazu ziemnego jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny.

Pytanie 3:Proszę o informację czy Państwa umowa ze sprzedawcą gazu ziemnego dla zawarta jest przez gminę czy indywidualnie?

Odpowiedź:Umowa na dostawę gazu jest zawarta indywidualnie – dotyczy zasobów własnych Szczecińskiego TBS.

Pytanie 4:W jaki sposób został wybrany sprzedawca gazu ziemnego (czy nastąpiło to w drodze przetargu - zamówienia publicznego czy z wolnej ręki)?

Odpowiedź:W okresie kiedy były zawierane umowy jedynym dostawcą gazu był Zakład Gazowniczy potem PGNIG.

Pytanie 5:Czy w ostatnich 5 latach nastąpiła w państwa jednostce zmiana sprzedawcy gazu?

Odpowiedź:Nie było zmiany sprzedawcy gazu.

Pytanie 6:Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 6 brzmi tak proszę o informację w jakim trybie nastąpiła zmiana sprzedawcy (z wolnej ręki, przetarg)?

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie 7:Do której grupy taryfowej Sprzedawcy są Państwo przyporządkowani? Aby stwierdzić, do której grupy taryfowej należy jednostka należy odnaleźć na fakturze za gaz pozycję „grupa taryfowa”. Grupa taryfowa jest prawdopodobnie wyszczególniona na Państwa fakturze za gaz po lewej stronie w  tabeli Rozliczenie punktu poboru (nad poszczególnymi opłatami, które składają się na rachunek).

Odpowiedź:  Do grupy taryfowej W-5.

Pytanie 8: Na jaki okres jest zawarta Państwa umowa (na czas określony czy nieokreślony)? Jeżeli na czas określony, proszę o informację do kiedy umowa obowiązuje?

Odpowiedź:Umowy są zawarte na czas nieokreślony.

Pytanie 9:Czy planują Państwo zmianę sprzedawcy gazu?

Odpowiedź:Obecnie po rozpoznaniu rynku nie planujemy zmiany sprzedawcy gazu.

Pytanie 10:Jeżeli odpowiedź na pytanie 9) brzmi twierdząco: w jakim trybie (z wolnej ręki, przetarg) planują Państwo dokonanie zmiany sprzedawcy gazu?

Odpowiedź:Nie dotyczy.

Pytanie 11:Kiedy (miesiąc) planują Państwo dokonanie zmiany sprzedawcy gazu ziemnego?

Odpowiedź:Nie dotyczy.

Mając na uwadze dyspozycję dotyczącą sposobu udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek, powyższa informacja zostaje przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres email:

09.11.2016

na wskazany przez wnioskodawcę adres email

 

 5

11.10.2016

email

Zwracam się z wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie:

1)   ostatecznych ofert cenowych (wraz ze wszystkim załącznikami, w tym kosztorysami ofertowymi) skierowanych do Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości nr 66 przy ul. Ks. P. Ściegiennego w Szczecinie złożonych na skutek zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontu dachu wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, ocieplenie ściany od podwórza i ściany szczytowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 (front) w Szczecinie, w szczególności oferty Firmy Handlowo-Usługowej „INWEST" Stefan Ziółkowski z dnia 22 maja 2009 r.,

2) Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania „Wykonanie remontu dachu wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, ocieplenie ściany od podwórza i ściany szczytowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 (front) w Szczecinie".

 

Jednocześnie wskazuję, iż w ówczesnym okresie Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełniła funkcję zarządcy ww. Wspólnoty. Nadto Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której występuje Szczecińskie TBS spółka z .o.o. posiada 186/1000 udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 (front) w Szczecinie. Wnioskowane informacje dotyczą zatem majątku publicznego.

 

Proszę o udostępnienie powyższej informacji drogą elektroniczną tj. przesłanie skanu żądanej informacji na następujący adres e-mail: patrycia.nowak@mwmlegal.pl

Udzielono odpowiedzi

odpowiadając na wniosek z dnia 11 października 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej obejmującej następujące informacje:

1) ostateczne oferty cenowe (wraz z załącznikami, w tym kosztorysami ofertowymi) skierowane do Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 w Szczecinie, złożone na skutek zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontu dachu wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, ocieplenie ściany od podwórza i ściany szczytowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 (front) w Szczecinie, w szczególności ofertę Firmy Handlowo-Usługowej „INWEST” Stefan Ziółkowski z dnia 22 maja 2009 r., oraz

2)            Specyfikację Warunków Zamówienia dla zadania „Wykonanie remontu dachu wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, ocieplenie ściany od podwórza i ściany szczytowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 (front) w Szczecinie”,

uprzejmie informujemy i wyjaśniamy:

Zakres żądanych informacji (pkt 1 i pkt 2 wniosku) dotyczy sfery zarządzania (administrowania) wspólnotami mieszkaniowymi i nie stanowi informacji publicznej.

W sprawach dotyczących udostępnienia informacji dotyczących wspólnoty mieszkaniowej prosimy zwracać się do jej Zarządu. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. od marca 2016 r. nie pełni funkcji Zarządu w ww. nieruchomości ani funkcji zarządcy. W skład Zarządu przedmiotowej wspólnoty mieszkaniowej wchodzą osoby fizyczne wybrane spośród właścicieli lokali. Osobami tymi zostały wybrane: p. Izabela Zielaskowska (Ks. P. Ściegiennego 66/6), p. Sebastian Kończyński (Ks. P. Ściegiennego 66/8a), p. Dorota Janicka (Ks. P. Ściegiennego 66/8). Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, korespondencję kierowaną do wspólnoty należy kierować na adres: Ks. P. Ściegiennego 66/6.

Przeprowadzony w 2009 roku remont, o którym mowa w pkt 1 i 2 wniosku dotyczył zamówienia, które nie było zamówieniem publicznym a podmiot zlecający (ww. wspólnota mieszkaniowa) nie była podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Majątku wspólnoty mieszkaniowej nie można utożsamiać z majątkiem jej członków. Z uwagi na tę odrębność majątku należy uznać, że wspólnota mieszkaniowa (bez względu na jej skład osobowy) gospodarując nieruchomością wspólną – nie dysponuje majątkiem publicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058) ani też nie reprezentuje osób, które dysponują takim majątkiem. Tym samym pytania obejmujące sprawy związane z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz ich wewnętrznego funkcjonowania pozostają poza sferą informacji publicznej.     

Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 w Szczecinie obejmującą działkę numer 61 z obrębu 1034 dla której urządzona jest i prowadzona księga wieczysta  numer SZ1S/00036874/0 tworzą właściciele lokali będący wieczystymi użytkownikami wymienionego gruntu. Gmina Miasto Szczecin nie jest członkiem tej wspólnoty (była do września 2004 r.).

Korzystając z okazji pragniemy nadmienić, że przedmiotowe dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 wniosku, Szczecińskie TBS Sp. z o.o. posiadało  w sposób zarchiwizowany do 2015 r.

20.10.2016 r.

na wskazany przez wnioskodawcę adres email

 

4

01.04.2015

pismo

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizacji zamówienia publicznego obejmującego inwestycję - budynek mieszkalny wielorodzinny w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 40 oraz budynek mieszkalny wielorodzinny w Szczecinie przy ul. Ostrowskiej 5,5A w zakresie wskazanym w składanym wniosku 

udzielono odpowiedzi

Odpowiadając na wniosek z dnia 01 kwietnia 2015 r. (data wpływu 02.04.2015 r.) o udostępnienie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.), dotyczący:

 „….zamówienia publicznego obejmującego inwestycję – budynek mieszkalny wielorodzinny w Szczecinie ul. Bolesława Śmiałego 40 oraz budynek mieszkalny wielorodzinny w Szczecinie przy ul. Ostrowskiej 5,5A, a w szczególności zawarcia z firmą ……………. aneksów do umów przewidujących przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robot wykonywanych przez tą firmę bez naliczania kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.”

 

 

 

 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje i wyjaśnia:

Informacją publiczną jest każda informacja dotycząca sfery faktów i danych, wykonywana lub odnosząca się do władz publicznych, a także odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informacją publiczną jest zatem w świetle przepisów art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy. /tak Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2014 r. sygn.. II SAB/Wa 299/14/. 

Mając na uwadze zapisy art. 1 ust. 1 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazujące jaką informacją jest informacja publiczna, zapisy art. 6 ust. 1 tej ustawy wskazujące przykładowy katalog spraw jakie należy uznać za informacje publiczne oraz przytoczone wyżej przykładowe rozstrzygnięcie sądu administracyjnego w Warszawie należy wskazać, że nie każda informacja jest informacją publiczną.

Za taką informację, która nie jest informacją publiczną należy uznać między innymi informacje obejmujące zawierane umowy cywilnoprawne oraz rozliczenia finansowe z tytułu tych umów przez osoby będące współwłaścicielami i tworzące wspólnotę mieszkaniową nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 40. Dotyczy to także sytuacji przeprowadzenia przez tą wspólnotę w II połowie 2014 r. remontu elewacji budynku tej wspólnoty. Przedsięwzięcie to nie było zamówieniem publicznym.

                Realizując przedmiotowy wniosek z dnia 1 kwietnia 2015 r. w części dotyczącej remontu budynku przy ul. Ostrowskiej 5,5a oraz wskazanie w tym wniosku sposobu udostepnienia informacji uprzejmie informujemy, że dokumentacja ta zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, I piętro, pokój nr 14. Osoba upoważnioną do okazania przedmiotowej dokumentacji jest Pani Ewa Ratajczyk.    

 

15.04.2015 r.

 

na wskazany przez wnioskodawcę adres do korespondencji

 

3

28.11.2014

pismo

Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący w zakresie: „…..dlaczego lokal będący w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Szczecin przy ulicy Bolesława Śmiałego 11/… nie jest zagospodarowany (pustostan), oraz czy Gmina zamierza go zagospodarować, jeżeli tak to kiedy i na jakim etapie jest kwestia zagospodarowania (zbycia, wydzierżawienia).” 

udzielono informacji

„ ……. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że przedmiotowy lokal mieszkalny numer ….. położony w budynku przy ulicy Bolesława Śmiałego 11 w Szczecinie nie wchodzi w skład mienia komunalnego należącego do Gminy Miasto Szczecin, w tym do jej zasobu mieszkaniowego. Przedmiotowy lokal mieszkalny stanowi wyodrębnioną nieruchomość lokalową, której właścicielem jest osoba fizyczna. Decyzje rozporządzające tym majątkiem,  w szczególności  obejmujące sposób zagospodarowania,  podejmuje jego właściciel….”

02.12.2014 r.

 

na wskazany przez wnioskodawcę adres email i zamieszkania

 

2

03.11.2014

adres email

STBS

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie wykazu umów zawartych przez spółkę w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.

udzielono informacji

„Odpowiadając na wniosek zawarty w mailu z dnia 24 października 2014 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w zakresie rejestru umów zawartych przez spółkę w okresie od 01 stycznia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. , działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w załączeniu przekazuje stosowny rejestr zawierający wnioskowane dane (prowadzony do dnia 31 października 2014). Przesyłana informacja jest zgodna z życzeniem wnioskodawcy.”

Załączniki: rejestr umów

18.11.2014 r.

 

na wskazany przez wnioskodawcę adres email

 

1

15.05.2014

 

adres email STBS

„W imieniu ……… zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji na temat środków finansowych przekazanych od 01.01.2014 do 15.05.2014 osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, podmiotom zewnętrznym na wsparcie organizowanych przez nie przedsięwzięć, np. takich jak; imprezy, konferencje, wystawy, koncerty, festiwale, akcje charytatywne etc. Prosimy o wykaz takich umów wraz z podaniem informacji z kim były zawierane, na jaki cel i w jakiej wysokości stanowiącej kwotę dofinansowania. Ewentualnie wnosimy o udostępnienie porozumień i umów zawartych w tym zakresie.”

udzielono informacji

„W związku z Państwa o prośbą o udostępnienie informacji na temat środków finansowych przekazanych od 01.01.2014 do 15.05.2014 osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, podmiotom zewnętrznym na wsparcie organizowanych przez nie przedsięwzięć, np. takich jak; imprezy, konferencje, wystawy, koncerty, festiwale, akcje charytatywne etc. uprzejmie informuję, iż Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. nie wydatkowało żadnych środków finansowych na wyżej wymienione cele.”

23.05.2014

 

na wskazany przez wnioskodawcę adres email

 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
 
Wydruk bieżącej strony powrót do poprzedniej strony  powrót na górę strony

© Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: biuro@stbs.pl